logo
Trang thông tin điện tử của http://tuyensinh24h.vn

SỰ KIỆNLiên Thông TC - CĐ

Ký Kết Hợp Tác Với Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện 368

Ngày đăng: 8/1/2018 Đăng bởi:  admin    Lượt xem: 784

  Ngày 29 tháng 3 năm 2016 Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam ký kết hợp tác với Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện 368 nhằm tạo điều kiện :

- Giới thiệu thực tập tốt nghiệp cho các sinh viên của trường;

- Giới thiệu việc làm cho các sinh viên đã tốt nghiệp tại trường.

  Chủ tịch hội đồng quản trị và các giáo viên của trường cao đẳng Công Thương Việt Nam và Tổng Giám Đốc công ty cổ phần thiết bị điện 368 


  Ban giám hiệu trường cao đẳng Công Thương Việt Nam và Tổng Giám Đốc công ty cổ phần thiết bị điện 368


NCS. Lê Đại Hùng chủ tịch hội đồng quản trị trường cao đẳng Công Thương Việt Nam và TGĐ. Nguyễn Thế Kiên công ty cổ phần thiết bị điện 368


NCS. Lê Đại Hùng chủ tịch hội đồng quản trị trường cao đẳng Công Thương Việt Nam và TGĐ. Nguyễn Thế Kiên công ty cổ phần thiết bị điện 368