bị covid thì thi tốt nghiệp thpt như thế nào: thông tin tuyển sinh mới nhất

Thí sinh bị cách ly do Covid 19 liệu có được thi tốt nghiệp THPT 2021. Phương án xử lý giúp thi sinh hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT trong trường hợp bị nhiễm hoặc cách ly xã hội.

Top