các ngành khối d và điểm chuẩn: Danh sách những trường đại học khối D điểm thấp ở TPHCM

Rất nhiều trường đại học ở TPHCM xét tuyển điểm khá thấp khối D. Các thí sinh mà đạt điểm thấp cần chọn ngành, chọn trường Đại học có điểm khối D xét tuyển thấp sao cho phù hợp.

Top