các trường lấy 20 điểm khối d: Đạt 18 - 20 điểm khối D nên chọn thi trường nào ở Hà Nội?

Thí sinh thi khối D đạt điểm từ 18-20 thì nên chọn thi trường nào ở Hà Nội. Tuyển sinh 24h cập nhật danh sách các trường Đại học khối D lấy điểm chuẩn từ 18 đến 20 điểm.

Top