cách đăng ký đánh giá năng lực: Cách đăng ký thi đánh giá năng lực 2021 cho học sinh THPT

Hướng dẫn cách đăng ký thi đánh giá năng lực 2021 dành cho học sinh THPT đại học Quốc gia Hà Nội. Cập nhật nhanh và chính xác cách đăng ký nguyện vọng trực tuyến, lịch thi, lệ phí thi và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2021.

Top