cách tính điểm ftu: Học phí Đại học Ngoại thương năm 2021 đóng bao nhiêu 1 tín chỉ

Học phí trường Đại học Ngoại thương năm 2021 phải đóng bao nhiêu 1 tín chỉ? Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết mức học phí cần đóng cho 1 tín chỉ của ĐH Ngoại thương Hà Nội nói chung và học phí kinh tế đối ngoại FTU nói riêng.

Top