cài đặt zoom học trực tuyến: TP HCM cho học sinh cuối cấp dừng học từ 28/5/2021 vì Covid

Vì dịch bệnh Covid mà TP HCM cho học sinh cuối cấp dừng học từ 28/5/2021. Tất cả các học sinh cuối cấp ở TP HCM chuyển sang hình thức học online qua 1 số ứng dụng phần mềm trực tuyến zoom meeting...

Top