chỉ tiêu học viện hải quân: Thông tin tuyển sinh và điểm chuẩn Học viện Hải quân 2021

Thông tin tuyển sinh, phương thức xét tuyển của trường Học viện Hải quân 2021. Tuyển sinh 24h cập nhật điểm chuẩn khoa Hàng hải - Học viện Hải quân. Sinh viên ra trường tốt nghiệp Học viện Hải quân sẽ đảm nhiệm nhiều chức vụ.

Top