chỉ tiêu học viện tòa án: Thông tin chỉ tiêu tuyển sinh Học viện tòa án năm 2021

Thông tin tuyển sinh, sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2021. Tuyển sinh 24h cập nhật chỉ tiêu xét tuyển học bạ và điểm chuẩn trúng tuyển của Học viện Tòa án cũng như học phí 1 năm của trường Đại học HV Tòa án.

Top