đại học nhh: Mức điểm sàn xét tuyển vào Học viện Ngân hàng năm 2021 là bao nhiêu?

Học viện Ngân hàng công bố điểm sàn và điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT và chứng chỉ ngoại ngữ là 21 điểm. Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết điểm chuẩn trường NHH 2 năm 2019 và 2020.

Top