Đại học sư phạm tuyển sinh: Công bố kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021 của Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh chính thức công bố kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021. Trường ĐH Sư phạm TPHCM tổ chức thi ĐGNL 2021 và lấy phương án xét tuyển đầu vào dựa trên kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực làm căn cứ tuyển sinh.

Thông tin chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 của trường Đại học Sư phạm Hà Nội theo từng ngành. Danh sách xét tuyển theo ngành học và phương thức xét tuyển, tuyển sinh thẳng ĐH Sư phạm Hà Nội 2021 mới nhất.

Top