Đại học tại chức: Đại học tại chức là gì? Bằng đại học tại chức có giá trị như thế nào?

Học viện Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển sinh Đại học từ xa năm 2021. Việc xét tuyển của HV công nghệ Bưu chính viễn thông hệ đào tạo vừa học vừa làm tại chức dựa trên phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi THPT 2021.

Top