Đại học y dược thái bình: Trường ĐH Y Dược Thái Bình tăng học phí năm học 2021-2022

Trường Đại học Y Dược Thái Bình năm học 2021 tăng học phí từ 29% đến 71% so với mức học phí năm 2020. Do được tự chủ nên học phí của Trường Đại học Y dược Thái Bình cao hơn học phí của 1 số trường đại học Y khác.

Top