So sánh sự khác biệt giữa Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên

Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên khác nhau như thế nào? Tuyển sinh 24h sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn qua bài viết dưới đây về sự khác biệt giữa 2 Khoa này. 
So sánh sự khác biệt giữa Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên

Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên

Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên là hai môn học khác nhau về vấn đề của chúng. Khoa học xã hội là bất kỳ nghiên cứu nào tập trung vào xã hội và sự phát triển của nó. Nói tóm lại, nó đề cập đến bất kỳ chủ đề nào không thuộc về khoa học tự nhiên.

Do đó, khoa học xã hội bao gồm nhiều môn học như nhân chủng học, giáo dục, kinh tế, quan hệ quốc tế, khoa học chính trị, lịch sử, địa lý, tâm lý học, luật pháp, tội phạm học, và tương tự. Nhân chủng học là một khoa học xã hội liên quan đến lịch sử của con người. Sinh học và nhân văn của con người cũng được bao phủ bởi thuật ngữ nhân học.

Kinh tế học là một khoa học xã hội nghiên cứu các lý thuyết và vấn đề khác nhau liên quan đến sản xuất hàng hóa, phân phối hàng hóa và tất nhiên là tiêu thụ của cải. Địa lý vật lý và địa lý của con người được bao phủ bởi thuật ngữ địa lý vốn là một ngành khoa học xã hội khác. Lịch sử là một khoa học xã hội khám phá những sự kiện trong quá khứ của con người.

Mặt khác, khoa học tự nhiên là các ngành khoa học đi sâu vào chi tiết của thế giới tự nhiên bằng cách sử dụng các phương pháp khoa học. Điều quan trọng cần biết là khoa học tự nhiên sử dụng các phương pháp khoa học để đi sâu vào chi tiết liên quan đến hành vi tự nhiên và điều kiện tự nhiên. Đây là sự khác biệt chính giữa khoa học xã hội và khoa học tự nhiên.

Các khoa học như logic, toán học và thống kê được gọi là khoa học chính thức và chúng cũng khác với khoa học tự nhiên. Thiên văn học, Sinh học, Khoa học Trái đất, Vật lý, Hóa học, Hải dương học, Khoa học Vật liệu, Khoa học Trái đất và Khoa học Khí quyển là một số ngành khoa học tự nhiên nổi tiếng.

Thật thú vị khi lưu ý rằng các môn học như khí tượng học, thủy văn, địa vật lý và địa chất cũng thuộc khoa học tự nhiên vì tất cả chúng đều liên quan đến các phương pháp khoa học trong phương pháp của họ. Đây là những khác biệt giữa hai thuật ngữ quan trọng, đó là khoa học xã hội và khoa học tự nhiên.

So sánh sự khác biệt giữa Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên

Sự khác biệt giữa khoa học xã hội và tự nhiên

1. Đối tượng nghiên cứu

Trong khi các khoa học tự nhiên đối phó với các hiện tượng vật lý và tự nhiên, thì các khoa học xã hội có vai trò là đối tượng của con người. Do đó, kinh tế, chính trị hoặc tâm lý xã hội đề cập đến các sản phẩm của hoạt động của các nhóm xã hội; thay vào đó, hóa học, thiên văn học và khoa học thần kinh phân tích các khía cạnh hữu hình hơn của thực tế.

2. Lịch sử và sự phát triển

Sự ra đời của khoa học xã hội thường được xác định với Khai sáng, diễn ra vào thế kỷ thứ mười bảy và mười tám, nhưng sự hợp nhất của nó đã không diễn ra cho đến thế kỷ mười chín và hai mươi. Thay vào đó, khoa học tự nhiên lâu đời hơn nhiều: loài người đã nghiên cứu các lực của tự nhiên kể từ khi bắt đầu lịch sử tập thể của chúng ta.

3. Cơ sở lý thuyết

Khoa học tự nhiên hỗ trợ nhiều hơn khoa học xã hội trong khoa học chính quy, chủ yếu là toán học, để cấu trúc thực tế một cách nghiêm ngặt. Trong khoa học xã hội chủ nghĩa thực chứng phản ánh một xu hướng tương tự, mặc dù dòng giải thích cũng có liên quan, nó cố gắng đưa ra một ý nghĩa cụ thể cho các hiện tượng được nghiên cứu.

4. Phương pháp nghiên cứu

Nhiều phương pháp nghiên cứu phổ biến nhất của khoa học hiện nay đến từ khoa học tự nhiên; Theo nghĩa này, toán học và phương pháp thực nghiệm là rất quan trọng. Mặc dù các ngành khoa học xã hội đã áp dụng các công cụ này, nhưng họ cũng ưu tiên quan sát, khảo sát hoặc nghiên cứu trường hợp vì sự phức tạp của thực tế xã hội.

5. Mức độ chủ quan

Các ngành khoa học xã hội đã bị chỉ trích vì sự thiếu nghiêm ngặt được cho là liên quan đến việc sử dụng phương pháp khoa học để phân tích các sự kiện trừu tượng. Trong trường hợp của khoa học tự nhiên, mức độ khách quan rõ ràng có xu hướng lớn hơn bởi vì họ nghiên cứu các hiện tượng vật lý và quan sát được; dù sao, tất cả các công việc khoa học giảm theo một cách nào đó thực tế.

6. Năng lực khái quát hóa

Vì khoa học tự nhiên tìm cách hạn chế vai trò của tính chủ quan, khả năng khái quát hóa kết quả nghiên cứu của họ lớn hơn trong trường hợp của khoa học xã hội, trong đó thường không thể tránh khỏi các cấu trúc giả thuyết không thể chứng minh được hiện tượng khách quan và không thể lặp lại được phân tích.

7. Quan điểm của nhà khoa học

Các nhà khoa học xã hội không bao giờ có thể hoàn toàn quên đi hiện tượng mà họ nghiên cứu, vì họ tích cực tham gia vào thực tế xã hội. Mặt khác, từ khoa học tự nhiên, việc áp dụng quan điểm bên ngoài là khả thi hơn; Do đó, chuyên gia sinh lý thần kinh nghiên cứu hệ thần kinh thực hiện điều đó từ bên ngoài, mặc dù niềm tin của ông ảnh hưởng đến nghiên cứu.

Thông tin mới nhất

Top