danh sách khu vực ưu tiên: Danh mục khu vực được cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển ĐH và CĐ 2021

Danh mục tra cứu khu vực được cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển Đại học và Cao đẳng 2021. Danh sách đối tượng khu vực ưu tiên 2021 và cách cộng điểm ưu xét tuyển tiên Đại học nhất được Tuyensinh24h cập nhật chính xác cho từng khu vực ưu tiên.

Top