Đề thi và Đáp án gợi ý môn Hóa học thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2

Nhiều thí sinh đã bước vào kỳ thi Tốt nghiệp THPT đợt 2. Sau đây là chi tiết đề Hóa THPT quốc gia đợt 2 cùng với gợi ý đáp án môn Hóa THPT quốc gia 2021 đợt 2, mời các thí sinh cùng tham khảo.
Đề thi và Đáp án gợi ý môn Hóa học thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2

Đáp án gợi ý môn Hóa học thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2

Đáp án môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2 tất cả mã đề 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219. 220, 221, 222, 223, 224.

Đáp án đề 201:

Đề thi và Đáp án gợi ý môn Hóa học thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2

Đáp án đề 223 :

Đề thi và Đáp án gợi ý môn Hóa học thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2

* Lưu ý: Đáp án chính thức của Bộ  sẽ được cập nhật đầy đủ ngay sau khi Bộ giáo dục công bố.

Đề thi Hóa THPT quốc gia 2021 đợt 2

Mã đề 201:

Đề thi và Đáp án gợi ý môn Hóa học thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2Đề thi và Đáp án gợi ý môn Hóa học thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2Đề thi và Đáp án gợi ý môn Hóa học thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2Đề thi và Đáp án gợi ý môn Hóa học thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2

Đề thi - Đáp án mới nhất

Top