đề thi vào lớp 10: Đề thi vào lớp 10 ở TPHCM sẽ giảm bớt câu khó

Đề thi vào lớp 10 ở TPHCM sẽ giảm bớt câu khó phân hóa khó. Cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 TPHCM năm nay không thay đổi. Nội dung đề thi chủ yếu nằm trong chương trình học trong sách giáo khoa.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2021, thành phố Hà Nội Công bố môn thi thứ 4 vào lớp 10 là môn Lịch sử. Các thí sinh ở Hà Nội phải thi 4 môn thay vì 3 môn (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) trong đó có thêm môn Lịch sử.

Top