đề thi vào lớp 10 ở tphcm: Đề thi vào lớp 10 ở TPHCM sẽ giảm bớt câu khó

Đề thi vào lớp 10 ở TPHCM sẽ giảm bớt câu khó phân hóa khó. Cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 TPHCM năm nay không thay đổi. Nội dung đề thi chủ yếu nằm trong chương trình học trong sách giáo khoa.

Top