Điểm chuẩn Đại học, Cao Đẳng ở Bắc Ninh năm 2021

Điểm chuẩn Đại học và Cao Đẳng ở Bắc Ninh 2021: cập nhật điểm chuẩn dự kiến và chính thức, điểm sàn các trường Đại học Sư phạm, Quân đội và Công An mới nhất cho năm học 2021. Tổng hợp thông tin tuyển sinh bao gồm: phương án, chỉ tiêu cho kỳ tuyển sinh Đại học, Cao đẳng tại tỉnh/TP Bắc Ninh năm 2021 mới nhất.

Cập nhật điểm chuẩn chính thức và dự kiến, thông tin số lượng chỉ tiêu sinh viên cho các ngành học của Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội, Đại học Ngoại Thương và Đại học Kinh tế Quốc dân kỳ tuyển sinh 2021 NHANH và CHÍNH XÁC nhất..

Phân loại điểm chuẩn các Trường Đại học Cao đẳng năm học 2021 tại các thành phố lớn như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế và Cần Thơ. Phổ điểm thi và điểm sàn dự kiến cho kỳ tuyển sinh Đại học và Cao đẳng năm nay.

- Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao Đẳng ở Hà Nội
- Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao Đẳng ở TP Hồ Chí Minh
- Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao Đẳng ở Đà Nẵng
- Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao Đẳng ở Huế
- Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao Đẳng ở Đồng Nai

Mã trường Điểm chuẩn của trường Đại học, Cao đẳng (ĐH-CĐ)
C19 Cao Đẳng Sư Phạm Bắc Ninh
CNC Cao Đẳng Ngoại Ngữ – Công Nghệ Việt Nhật
CSB Cao Đẳng Kinh Tế, Kỹ Thuật và Thủy Sản
CTE Cao Đẳng Thống Kê
DBH Đại Học Quốc Tế Bắc Hà
HCB Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân (Phía Bắc)
HCN Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân (Phía Nam)
NHB Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh
TDB Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh
UKB Đại Học Kinh Bắc
Cập nhật:
Top