Điểm chuẩn Đại học, Cao Đẳng ở Đà Nẵng năm 2021

Điểm chuẩn Đại học và Cao Đẳng ở Đà Nẵng 2021: cập nhật điểm chuẩn dự kiến và chính thức, điểm sàn các trường Đại học Sư phạm, Quân đội và Công An mới nhất cho năm học 2021. Tổng hợp thông tin tuyển sinh bao gồm: phương án, chỉ tiêu cho kỳ tuyển sinh Đại học, Cao đẳng tại tỉnh/TP Đà Nẵng năm 2021 mới nhất.

Cập nhật điểm chuẩn chính thức và dự kiến, thông tin số lượng chỉ tiêu sinh viên cho các ngành học của Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội, Đại học Ngoại Thương và Đại học Kinh tế Quốc dân kỳ tuyển sinh 2021 NHANH và CHÍNH XÁC nhất..

Phân loại điểm chuẩn các Trường Đại học Cao đẳng năm học 2021 tại các thành phố lớn như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế và Cần Thơ. Phổ điểm thi và điểm sàn dự kiến cho kỳ tuyển sinh Đại học và Cao đẳng năm nay.

- Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao Đẳng ở Hà Nội
- Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao Đẳng ở TP Hồ Chí Minh
- Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao Đẳng ở Đà Nẵng
- Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao Đẳng ở Huế
- Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao Đẳng ở Đồng Nai

Mã trường Điểm chuẩn của trường Đại học, Cao đẳng (ĐH-CĐ)
CCZ Cao Đẳng Công Nghệ và Kinh Doanh Việt Tiến
CDA Cao Đẳng Tư Thục Đức Trí
CDD Cao Đẳng Dân Lập Kinh Tế Kỹ Thuật Đông Du Đà Nẵng
CDT0407 Cao Đẳng Kinh Tế – Kế Hoạch Đà Nẵng
CHV Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin Hữu Nghị Việt Hàn
CKB Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng
CLT Cao Đẳng Lương Thực Thực Phẩm
CLV Cao Đẳng Lạc Việt
CMS Cao Đẳng Thương Mại
CPD Cao Đẳng Phương Đông - Đà Nẵng
CPN Cao Đẳng Phương Đông – Đà Nẵng
DAD Đại Học Đông Á
DDC Khoa Công Nghệ – Đại Học Đà Nẵng
DDF Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng
DDG Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Đà Nẵng
DDI Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng
DDK Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng
DDQ Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng
DDS Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
DDT Đại Học Duy Tân
DDV Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh - Đại học Đà Nẵng
DDY Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng
DSK Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng
KTD Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng
TTD Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng
YDN Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng
Cập nhật:
Top