Điểm chuẩn Đại học, Cao Đẳng ở Khánh Hòa năm 2021

Điểm chuẩn Đại học và Cao Đẳng ở Khánh Hòa 2021: cập nhật điểm chuẩn dự kiến và chính thức, điểm sàn các trường Đại học Sư phạm, Quân đội và Công An mới nhất cho năm học 2021. Tổng hợp thông tin tuyển sinh bao gồm: phương án, chỉ tiêu cho kỳ tuyển sinh Đại học, Cao đẳng tại tỉnh/TP Khánh Hòa năm 2021 mới nhất.

Cập nhật điểm chuẩn chính thức và dự kiến, thông tin số lượng chỉ tiêu sinh viên cho các ngành học của Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội, Đại học Ngoại Thương và Đại học Kinh tế Quốc dân kỳ tuyển sinh 2021 NHANH và CHÍNH XÁC nhất..

Phân loại điểm chuẩn các Trường Đại học Cao đẳng năm học 2021 tại các thành phố lớn như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế và Cần Thơ. Phổ điểm thi và điểm sàn dự kiến cho kỳ tuyển sinh Đại học và Cao đẳng năm nay.

- Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao Đẳng ở Hà Nội
- Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao Đẳng ở TP Hồ Chí Minh
- Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao Đẳng ở Đà Nẵng
- Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao Đẳng ở Huế
- Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao Đẳng ở Đồng Nai

Mã trường Điểm chuẩn của trường Đại học, Cao đẳng (ĐH-CĐ)
C41 Cao Đẳng Sư Phạm Nha Trang
CDK Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật và Du Lịch Nha Trang
CM2 Cao Đẳng Sư Phạm TW Nha Trang
CYK Cao Đẳng Y Tế Khánh Hòa
HQH Học Viện Hải Quân
KGC Trường Sĩ Quan Không Quân - Hệ Cao đẳng
KGH Trường Sĩ Quan Không Quân - Hệ Đại học
TBD Đại Học Thái Bình Dương
TCU Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Dân Sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc
TSN Đại Học Nha Trang
TTH Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc
UKH Đại học Khánh Hòa
Cập nhật:
Top