Điểm chuẩn Đại học, Cao Đẳng ở Nghệ An năm 2021

Điểm chuẩn Đại học và Cao Đẳng ở Nghệ An 2021: cập nhật điểm chuẩn dự kiến và chính thức, điểm sàn các trường Đại học Sư phạm, Quân đội và Công An mới nhất cho năm học 2021. Tổng hợp thông tin tuyển sinh bao gồm: phương án, chỉ tiêu cho kỳ tuyển sinh Đại học, Cao đẳng tại tỉnh/TP Nghệ An năm 2021 mới nhất.

Cập nhật điểm chuẩn chính thức và dự kiến, thông tin số lượng chỉ tiêu sinh viên cho các ngành học của Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội, Đại học Ngoại Thương và Đại học Kinh tế Quốc dân kỳ tuyển sinh 2021 NHANH và CHÍNH XÁC nhất..

Phân loại điểm chuẩn các Trường Đại học Cao đẳng năm học 2021 tại các thành phố lớn như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế và Cần Thơ. Phổ điểm thi và điểm sàn dự kiến cho kỳ tuyển sinh Đại học và Cao đẳng năm nay.

- Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao Đẳng ở Hà Nội
- Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao Đẳng ở TP Hồ Chí Minh
- Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao Đẳng ở Đà Nẵng
- Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao Đẳng ở Huế
- Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao Đẳng ở Đồng Nai

Mã trường Điểm chuẩn của trường Đại học, Cao đẳng (ĐH-CĐ)
C29 Cao Đẳng Sư Phạm Nghệ An
CEA Đại học Kinh Tế Nghệ An
CGN Cao Đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV
CNA Cao Đẳng Hoan Châu
CVV Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Nghệ An
DCV Đại học Công nghiệp Vinh
DVX Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân
SKV Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh
TDV Đại Học Vinh
YKV Đại Học Y Khoa Vinh
Cập nhật:
Top