điểm chuẩn đánh giá năng lực: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Khoa Luật - ĐHQG Hà Nội công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm chuẩn bằng phương thức xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG tổ chức. Vậy điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Khoa học Tự nhiên và Khoa Luật năm 2021 là bao nhiêu?

Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP HCM) đã công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực và phương thức dựa trên kết quả các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế kết hợp với kết quả học tập THPT.

Top