điểm chuẩn hlu: Dự đoán điểm chuẩn xét học bạ của Đại học Luật Hà Nội 2021

Điểm chuẩn học bạ của Đại học Luật Hà Nội 2021 cao nhất là 28.96 điểm, ngành thấp nhất là Ngôn ngữ Anh cũng không dưới 24 điểm. Năm nay, theo kết quả dự đoán điểm xét tuyển của ĐH Luật HN (HLU) cũng không biến động nhiều so với năm 2020.

Top