điểm chuẩn sph: Điểm chuẩn xét tuyển vào Đại học Sư phạm Hà Nội 2021

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2021 cao nhất 27.65 điểm. Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết điểm chuẩn, điểm tuyển sinh cho từng ngành học của trường ĐHSPHN (SPH).

Top