Điểm chuẩn Cao Đẳng An Ninh Nhân Dân 2 2015, AD2-ANND2

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng An Ninh Nhân Dân 2 năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn AD2 (CĐ An Ninh Nhân Dân 2) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng An Ninh Nhân Dân 2 trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn ANND2 được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng An Ninh Nhân Dân 2 NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng An Ninh Nhân Dân 2 (viết tắt: CĐANND2) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng An Ninh Nhân Dân 2 mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐANND2 và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ ANND2 qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Đồng Nai
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Đồng Nai

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng An Ninh Nhân Dân 2 năm 2015: Điểm chuẩn AD2 - Điểm chuẩn CĐANND2

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C860196 Trinh sát An ninh (Nữ) A 26.5
2 C860196 Trinh sát An ninh (Nữ) A1 26
3 C860196 Trinh sát An ninh (Nữ) C 26.75
4 C860196 Trinh sát An ninh (Nữ) D1 25.5
5 C860196 Trinh sát An ninh (Nam) A 24.5
6 C860196 Trinh sát An ninh (Nam) A1 22.75
7 C860196 Trinh sát An ninh (Nam) C 22.5
8 C860196 Trinh sát An ninh (Nam) D1 21

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng An Ninh Nhân Dân 2 mới nhất

Cập nhật:
Top