Điểm chuẩn Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng 2015, CKB-BKĐN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CKB (CĐ Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn BKĐN được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng (viết tắt: CĐV) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐV và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ BKĐN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng năm 2015: Điểm chuẩn CKB - Điểm chuẩn CĐV

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C340101 Quản trị kinh doanh D01; A00; A01; B00 ---
2 C340201 Tài chính – Ngân hàng D01; A00; A01; B00 ---
3 C340301 Kế toán D01; A01; A01; B00 ---
4 C340115 Marketing D01; A01; A01; B00 ---
5 C510103 Công nghệ kỹ thuật Xây dựng D01; A01; A01; B00 ---
6 C480104 Hệ thống thông tin D01; A01; A01; B00 ---
7 C580302 6. Quản lý xây dựng D01; A01; A01; B00 ---
8 C480202 8. Tin học ứng dụng D01; A01; A01; B00 ---
9 C720501 9. Điều dưỡng B00; A01; B03; D08 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng mới nhất

Cập nhật:
Top