Điểm chuẩn Cao Đẳng Bán Công Công Nghệ và Quản Trị Doanh Nghiệp 2014, CBC-BCCNVQTDN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Bán Công Công Nghệ và Quản Trị Doanh Nghiệp năm 2014 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CBC (CĐ Bán Công Công Nghệ và Quản Trị Doanh Nghiệp) cho kỳ tuyển sinh năm học 2014 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Bán Công Công Nghệ và Quản Trị Doanh Nghiệp trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn BCCNVQTDN được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Bán Công Công Nghệ và Quản Trị Doanh Nghiệp NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Bán Công Công Nghệ và Quản Trị Doanh Nghiệp (viết tắt: CĐBCCNVQTDN) năm 2014 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Bán Công Công Nghệ và Quản Trị Doanh Nghiệp mới nhất cho năm học 2014. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐBCCNVQTDN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ BCCNVQTDN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Bán Công Công Nghệ và Quản Trị Doanh Nghiệp năm 2014: Điểm chuẩn CBC - Điểm chuẩn CĐBCCNVQTDN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C480201  Công Nghệ Thông Tin A, A1 10
2 C510302  Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Tử, Truyền Thông A, A1 10
3 C510301  Công Nghệ Kỹ Thuật Điện, Điện Tử A, A1 10
4 C510201  Công Nghệ Kỹthuật Cơ Khí A, A1 10
5 C510203  Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Điện Tử A, A1 10
6 C510103  Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng A, A1 10
7 C510401  Công Nghệ Kỹ Thuật Hóa Học A, A1 10
8 C510406  Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường A, A1 10
9 C510601  Quản Lý Công Nghiệp A, A1 10
10 C340101  Quản Trị Kinh Doanh A,A1,D1 10
11 C340301  Kế Toán A,A1,D1 10
12 C340201  Tài Chính-Ngân Hàng A,A1,D1 10
13 C220201  Tiếng Anh D1 10
14 C220204  Tiếng Trung Quốc D1 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Bán Công Công Nghệ và Quản Trị Doanh Nghiệp mới nhất

Cập nhật:
Top