Điểm chuẩn Cao Đẳng Cần Thơ 2018, Điểm chuẩn C55-CĐCT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Cần Thơ năm 2018 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn C55 (CĐ Cần Thơ) cho kỳ tuyển sinh năm học 2018 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Cần Thơ trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CT được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Cần Thơ NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Cần Thơ (viết tắt: CĐCT) năm 2018 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Cần Thơ mới nhất cho năm học 2018. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐCT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ CT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Cần Thơ
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Cần Thơ

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Cần Thơ năm 2018: Điểm chuẩn C55 - Điểm chuẩn CĐCT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 6220103 Việt Nam học C00, D01 Điểm chuẩn học bạ: 5.8 11.25
2 6220206 Tiếng Anh D01 Điểm chuẩn học bạ: 5.6 13.35
3 6320201 Hệ thong thông tin A00, A01 Điểm chuẩn học bạ: 6.2 7.2
4 6340202 Tài chính ngân hàng A00, A01 Điểm chuẩn học bạ: 5.5 14
5 6340301 Ke toán A00, A01, D01 Điểm chuẩn học bạ: 5.5 11.8
6 6340403 Quản trị văn phòng A00, A01, C00, D01 Điểm chuẩn học bạ: 5.9 12.5
7 6340404 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 Điểm chuẩn học bạ: 5.6 11.1
8 6380201 Dịch vụ pháp lý A00, A01, C00, D01 Điểm chuẩn học bạ: 5.9 12.5
9 6480205 Tin học ứng dụng A00, A01 Điểm chuẩn học bạ: 6.1 13.05
10 6510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00, A01 Điểm chuẩn học bạ: 5.9 11.9
11 6510421 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, A01, B00 Điểm chuẩn học bạ: 6.1 12.35
12 6540204 Công nghệ may A00, A01, D01 Điểm chuẩn học bạ: 5.8 11
13 6810101 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, C00, D01 Điểm chuẩn học bạ: 5.3 12

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Cần Thơ mới nhất

Cập nhật:
Top