Điểm chuẩn Cao Đẳng Cảnh Sát Nhân Dân 1 2015, CD1-CSND 1

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Cảnh Sát Nhân Dân 1 năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CD1 (CĐ Cảnh Sát Nhân Dân 1) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Cảnh Sát Nhân Dân 1 trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CSND 1 được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Cảnh Sát Nhân Dân 1 NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Cảnh Sát Nhân Dân 1 (viết tắt: CĐCSND 1) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Cảnh Sát Nhân Dân 1 mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐCSND 1 và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ CSND 1 qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Cảnh Sát Nhân Dân 1 năm 2015: Điểm chuẩn CD1 - Điểm chuẩn CĐCSND 1

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C860197 Trinh sát cảnh sát (Nữ) A 28
2 C860197 Trinh sát cảnh sát (Nữ) A1 27.5
3 C860197 Trinh sát cảnh sát (Nữ) C 28.25
4 C860197 Trinh sát cảnh sát (Nữ) D 26.5
5 C860199 Quản lí hành chính về trật tự xã hội (Nữ) A 28
6 C860199 Quản lí hành chính về trật tự xã hội (Nữ) A1 27.5
7 C860199 Quản lí hành chính về trật tự xã hội (Nữ) C 28.25
8 C860199 Quản lí hành chính về trật tự xã hội (Nữ) D 26.5
9 C860197 Trinh sát cảnh sát (Nam) A 26.75
10 C860197 Trinh sát cảnh sát (Nam) A1 25
11 C860197 Trinh sát cảnh sát (Nam) C 23.5
12 C860197 Trinh sát cảnh sát (Nam) D 23.25
13 C860199 Quản lí hành chính về trật tự xã hội (Nam) A 26.75
14 C860199 Quản lí hành chính về trật tự xã hội (Nam) A1 25
15 C860199 Quản lí hành chính về trật tự xã hội (Nam) C 23.5
16 C860199 Quản lí hành chính về trật tự xã hội (Nam) D 23.25

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Cảnh Sát Nhân Dân 1 mới nhất

Cập nhật:
Top