Điểm chuẩn Cao Đẳng Cơ Điện Và Nông Nghiệp Nam Bộ 2013, CEN-CĐVNNNB

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Cơ Điện Và Nông Nghiệp Nam Bộ năm 2013 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CEN (CĐ Cơ Điện Và Nông Nghiệp Nam Bộ) cho kỳ tuyển sinh năm học 2013 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Cơ Điện Và Nông Nghiệp Nam Bộ trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CĐVNNNB được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Cơ Điện Và Nông Nghiệp Nam Bộ NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Cơ Điện Và Nông Nghiệp Nam Bộ (viết tắt: CĐCĐVNNNB) năm 2013 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Cơ Điện Và Nông Nghiệp Nam Bộ mới nhất cho năm học 2013. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐCĐVNNNB và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ CĐVNNNB qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Cần Thơ
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Cần Thơ

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Cơ Điện Và Nông Nghiệp Nam Bộ năm 2013: Điểm chuẩn CEN - Điểm chuẩn CĐCĐVNNNB

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A,A1 10
2 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A,A1 10
3 C620105 Chăn nuôi (chăn nuôi và dịch vụ thú y) B 11
4 C540105 Công nghệ chế biến thủy sản B 11
5 C340301 Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) A,A1,D1 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Cơ Điện Và Nông Nghiệp Nam Bộ mới nhất

Cập nhật:
Top