Điểm chuẩn Cao Đẳng Cơ Khí Luyện Kim 2015, CKL-CKLK

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Cơ Khí Luyện Kim năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CKL (CĐ Cơ Khí Luyện Kim) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Cơ Khí Luyện Kim trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CKLK được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Cơ Khí Luyện Kim NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Cơ Khí Luyện Kim (viết tắt: CĐCKLK) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Cơ Khí Luyện Kim mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐCKLK và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ CKLK qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Nguyên
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Nguyên

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Cơ Khí Luyện Kim năm 2015: Điểm chuẩn CKL - Điểm chuẩn CĐCKLK

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01 ---
2 C510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01 ---
3 C510402 Công nghệ vật liệu A00; A01; D01 ---
4 C510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01 ---
5 C340301 Kế toán A00; A01; D01 ---
6 C510205 Công nghệ kĩ thuật Ô tô A00; A01; D01 ---
7 C510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông A00; A01; D01 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Cơ Khí Luyện Kim mới nhất

Cập nhật:
Top