Điểm chuẩn Cao Đẳng Cộng Đồng Bắc Kạn 2013, C11-CĐBK

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Bắc Kạn năm 2013 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn C11 (CĐ Cộng Đồng Bắc Kạn) cho kỳ tuyển sinh năm học 2013 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Cộng Đồng Bắc Kạn trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CĐBK được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Bắc Kạn NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Bắc Kạn (viết tắt: CĐCĐBK) năm 2013 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Cộng Đồng Bắc Kạn mới nhất cho năm học 2013. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐCĐBK và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ CĐBK qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Bắc Kạn
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Bắc Kạn

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Bắc Kạn năm 2013: Điểm chuẩn C11 - Điểm chuẩn CĐCĐBK

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C340301 Kế toán A,A1,D1 10
2 C220201 Tiếng Anh D1 10
3 C480202 Tin học ứng dụng A,A1,D1 10
4 C140217 Sư phạm Ngữ văn C 11
5 C140213 Sư phạm Sinh học B 11
6 C140209 Sư phạm Toán học A,A1 10
7 C140202 Giáo dục Tiểu học A,A1,D1,2,3,M 10
8 C140202 Giáo dục Tiểu học B,C 11
9 C140201 Giáo dục Mầm non M 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Bắc Kạn mới nhất

Cập nhật:
Top