Điểm chuẩn Cao Đẳng Cộng Đồng Bình Thuận 2018, C47-CĐBT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Bình Thuận năm 2018 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn C47 (CĐ Cộng Đồng Bình Thuận) cho kỳ tuyển sinh năm học 2018 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Cộng Đồng Bình Thuận trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CĐBT được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Bình Thuận NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Bình Thuận (viết tắt: CĐCĐBT) năm 2018 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Cộng Đồng Bình Thuận mới nhất cho năm học 2018. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐCĐBT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ CĐBT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Bình Thuận
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Bình Thuận

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Bình Thuận năm 2018: Điểm chuẩn C47 - Điểm chuẩn CĐCĐBT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 51140201HTM Giáo dục Mầm non-HTN M05, M06 Điểm chuẩn học bạ: 15 15
2 51140201DL Gáo dục Tiểu học- ĐL A00, A01, C00, D01 Điểm chuẩn học bạ: 18 16.2
3 51140202HTM Giáo dục Tiểu học-HTN A00, A01, C00, D01 Điểm chuẩn học bạ: 21.35 16.2
4 51140202TL Giáo dục Tiểu học-TL A00, A01, C00, D01 Điểm chuẩn học bạ: 23 16.8
5 51140222DL Sư phạm Mỹ thuật-ĐL H00 Điểm chuẩn học bạ: 12 15
6 51140222HTB Sư phạm Mỹ thuật-HTB H00 Điểm chuẩn học bạ: 12 15
7 51140222HTN Sư phạm Mỹ thuật-HTN H00 Điểm chuẩn học bạ: 12 15
8 51140222TL Sư phạm Mỹ thuật-TL H00 Điểm chuẩn học bạ: 12 15

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Bình Thuận mới nhất

Cập nhật:
Top