Điểm chuẩn Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp 2015, D50-CDĐT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn D50 (CĐ Cộng Đồng Đồng Tháp) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CDĐT được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp (viết tắt: CĐCDĐT) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐCDĐT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ CDĐT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Đồng Tháp
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Đồng Tháp

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp năm 2015: Điểm chuẩn D50 - Điểm chuẩn CĐCDĐT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C540102 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D01 ---
2 C340301 Kế toán A00; A01; B00; D01 ---
3 C480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 ---
4 C620301 Nuôi trồng thủy sản A00; A01; B00; D01 ---
5 C640201 Dịch vụ thú y A00; A01; B00; D01 ---
6 C340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; D01 ---
7 C620112 Bảo vệ thực vật A00; A01; B00; D01 ---
8 C620105 Chăn nuôi A00; A01; B00; D01 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp mới nhất

Cập nhật:
Top