Điểm chuẩn Cao Đẳng Cộng Đồng Hà Nội 2015, CHN-CĐHN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hà Nội năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CHN (CĐ Cộng Đồng Hà Nội) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Cộng Đồng Hà Nội trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CĐHN được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hà Nội NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hà Nội (viết tắt: CĐCĐHN) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Cộng Đồng Hà Nội mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐCĐHN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ CĐHN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hà Nội năm 2015: Điểm chuẩn CHN - Điểm chuẩn CĐCĐHN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C340301 Kế toán A00; A01; D01 ---
2 C510103 Công nghệ kĩ thuật xây dựng A00; A01 ---
3 C510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A00; A01; D01 ---
4 C340405 Hệ thống thông tin quản lí A00; A01; D01 ---
5 C480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01 ---
6 C580302 Quản lí xây dựng A00; A01; D01 ---
7 C340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 ---
8 C340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hà Nội mới nhất

Cập nhật:
Top