Điểm chuẩn Cao Đẳng Cộng Đồng Hà Tây 2015, D20-CĐHT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hà Tây năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn D20 (CĐ Cộng Đồng Hà Tây) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Cộng Đồng Hà Tây trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CĐHT được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hà Tây NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hà Tây (viết tắt: CĐCĐHT) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Cộng Đồng Hà Tây mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐCĐHT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ CĐHT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hà Tây năm 2015: Điểm chuẩn D20 - Điểm chuẩn CĐCĐHT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C640201 Dịch vụ thú y A00; B00 ---
2 C620105 Chăn nuôi A00; B00 ---
3 C620110 Khoa học cây trồng A00; B00 ---
4 C620112 Bảo vệ thực vật A00; B00 ---
5 C620201 Lâm nghiệp A00; B00 ---
6 C540102 Công nghệ thực phẩm A00; B00 ---
7 C420201 Công nghệ sinh học A00; B00 ---
8 C540104 Công nghệ sau thu hoạch A00; B00 ---
9 C510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00;A01;B00 ---
10 C850113 Quản lý đất đai A00; A01; B00 ---
11 C480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01 ---
12 C480202 Tin học ứng dụng A00; A01; D01 ---
13 C340301 Kế toán A00; A01; D01 ---
14 C340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01 ---
15 C340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 ---
16 C620114 Kinh doanh nông nghiệp A00; A01;D01 ---
17 C220201 Tiếng Anh D01 ---
18 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01 ---
19 C510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A00; A01 ---
20 C510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00; A01 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hà Tây mới nhất

Cập nhật:
Top