Điểm chuẩn Cao Đẳng Cộng Đồng Hải Phòng 2015, D03-CĐHP

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hải Phòng năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn D03 (CĐ Cộng Đồng Hải Phòng) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Cộng Đồng Hải Phòng trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CĐHP được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hải Phòng NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hải Phòng (viết tắt: CĐCĐHP) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Cộng Đồng Hải Phòng mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐCĐHP và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ CĐHP qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hải Phòng
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hải Phòng

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hải Phòng năm 2015: Điểm chuẩn D03 - Điểm chuẩn CĐCĐHP

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01 ---
2 C510301 Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử A00; A01 ---
3 C480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D02; D03; D04 ---
4 C340301 Kế toán A00; A01; D01; D02; D03; D04 ---
5 C340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D02; D03; D04 ---
6 C340103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành A00; A01; D01; D02; D03; D04 ---
7 C340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D02; D03; D04 ---
8 C460201 Thống kê A00; A01; D01; D02; D03; D04 ---
9 C620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00 ---
10 C620116 Phát triển nông thôn A00; A01; B00 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hải Phòng mới nhất

Cập nhật:
Top