Điểm chuẩn Cao Đẳng Cộng Đồng Hậu Giang 2015, D64-CĐHG

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hậu Giang năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn D64 (CĐ Cộng Đồng Hậu Giang) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Cộng Đồng Hậu Giang trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CĐHG được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hậu Giang NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hậu Giang (viết tắt: CĐCĐHG) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Cộng Đồng Hậu Giang mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐCĐHG và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ CĐHG qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hậu Giang
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hậu Giang

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hậu Giang năm 2015: Điểm chuẩn D64 - Điểm chuẩn CĐCĐHG

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C480202 Tin học ứng dụng A00; A01 ---
2 C220201 Tiếng Anh A01; D01 ---
3 C340406 Quản trị văn phòng C00; D01 ---
4 C340301 Kế toán A00; A01; D01 ---
5 C640201 Dịch vụ thú y B00 ---
6 C140201 Giáo dục Mầm non C00; D01; M ---
7 C340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 ---
8 C340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01 ---
9 C140202 Giáo dục Tiểu học A00; A01; C00; D01 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hậu Giang mới nhất

Cập nhật:
Top