Điểm chuẩn Cao Đẳng Cộng Đồng Lai Châu 2015, CLC-CĐLC

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Lai Châu năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CLC (CĐ Cộng Đồng Lai Châu) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Cộng Đồng Lai Châu trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CĐLC được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Lai Châu NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Lai Châu (viết tắt: CĐCĐLC) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Cộng Đồng Lai Châu mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐCĐLC và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ CĐLC qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Lai Châu
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Lai Châu

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Lai Châu năm 2015: Điểm chuẩn CLC - Điểm chuẩn CĐCĐLC

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C140201 Giáo dục Mầm non M00 ---
2 C140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00 ---
3 C140206 Giáo dục Thể chất T00 ---
4 C320202 Khoa học thư viện C00 ---
5 C620205 Lâm sinh B00 ---
6 C620110 Khoa học cây trồng B00 ---
7 C140209 Sư phạm Toán học (Toán - Tin) A00; A01 ---
8 C140217 Sư phạm Ngữ văn (Văn -Sử) C00 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Lai Châu mới nhất

Cập nhật:
Top