Điểm chuẩn Cao Đẳng Cộng Đồng Lào Cai 2015, CLA-CĐLC

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Lào Cai năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CLA (CĐ Cộng Đồng Lào Cai) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Cộng Đồng Lào Cai trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CĐLC được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Lào Cai NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Lào Cai (viết tắt: CĐCĐLC) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Cộng Đồng Lào Cai mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐCĐLC và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ CĐLC qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Lào Cai
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Lào Cai

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Lào Cai năm 2015: Điểm chuẩn CLA - Điểm chuẩn CĐCĐLC

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C340301 Kế toán A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06 ---
2 C100101 Nông lâm kết hợp A00; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 ---
3 C340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 ---
4 C340406 Quản trị văn phòng A00; A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Lào Cai mới nhất

Cập nhật:
Top