Điểm chuẩn Cao Đẳng Cộng Đồng Vĩnh Long 2015, D57-CĐVL

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Vĩnh Long năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn D57 (CĐ Cộng Đồng Vĩnh Long) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Cộng Đồng Vĩnh Long trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CĐVL được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Vĩnh Long NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Vĩnh Long (viết tắt: CĐCĐVL) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Cộng Đồng Vĩnh Long mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐCĐVL và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ CĐVL qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Vĩnh Long
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Vĩnh Long

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Vĩnh Long năm 2015: Điểm chuẩn D57 - Điểm chuẩn CĐCĐVL

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; C01 ---
2 C540102 Công nghệ thực phẩm A00; B00; D01; D07 ---
3 C620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00; D01; A02 ---
4 C340301 Kế toán A00; A01; D01; C01 ---
5 C850103 Quản lý đất đai A00; B00; D01; A02 ---
6 C340406 Quản trị văn phòng A00; A01; D01; C00 ---
7 C640201 Dịch vụ thú y A00; B0; D01; A02 ---
8 C340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C00 ---
9 C510405 Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước A00; B00; D01; A02 ---
10 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử A00; A01; D01; C01 ---
11 C340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; C01 ---
12 C220201 Tiếng Anh A01; D01; D14; D15 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Vĩnh Long mới nhất

Cập nhật:
Top