Điểm chuẩn Cao Đẳng Công Kỹ Nghệ Đông Á 2011, CDQ-CKNĐA

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Công Kỹ Nghệ Đông Á năm 2011 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CDQ (CĐ Công Kỹ Nghệ Đông Á) cho kỳ tuyển sinh năm học 2011 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Công Kỹ Nghệ Đông Á trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CKNĐA được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Công Kỹ Nghệ Đông Á NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Công Kỹ Nghệ Đông Á (viết tắt: CĐCKNĐA) năm 2011 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Công Kỹ Nghệ Đông Á mới nhất cho năm học 2011. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐCKNĐA và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ CKNĐA qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Công Kỹ Nghệ Đông Á năm 2011: Điểm chuẩn CDQ - Điểm chuẩn CĐCKNĐA

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 01 Công nghệ Kĩ thuật Điện A 10
2 02 Công nghệ Kĩ thuật xây dựng A 10
3 03 Kế toán D1 11
4 03 Kế toán A 10
5 04 Quản trị văn phòng C.D1 11
6 05 Việt Nam học C.D1 11

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Công Kỹ Nghệ Đông Á mới nhất

Cập nhật:
Top