Điểm chuẩn Cao Đẳng Công Nghệ Kinh Tế Và Thủy Lợi Miền Trung 2014, CEM-CNKTVTLMT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Công Nghệ Kinh Tế Và Thủy Lợi Miền Trung năm 2014 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CEM (CĐ Công Nghệ Kinh Tế Và Thủy Lợi Miền Trung) cho kỳ tuyển sinh năm học 2014 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Công Nghệ Kinh Tế Và Thủy Lợi Miền Trung trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CNKTVTLMT được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Công Nghệ Kinh Tế Và Thủy Lợi Miền Trung NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Công Nghệ Kinh Tế Và Thủy Lợi Miền Trung (viết tắt: CĐCNKTVTLMT) năm 2014 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Công Nghệ Kinh Tế Và Thủy Lợi Miền Trung mới nhất cho năm học 2014. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐCNKTVTLMT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ CNKTVTLMT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Nam
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Nam

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Công Nghệ Kinh Tế Và Thủy Lợi Miền Trung năm 2014: Điểm chuẩn CEM - Điểm chuẩn CĐCNKTVTLMT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C510103 Công nghệ kĩ thuật xây dựng A, A1 10
2 C510405 Công nghệ kĩ thuật tài nguyên nước A, A1 10
3 C340301 Kế toán A,A1,D1 10
4 C850103 Quản lí đất đai A,A1,D1 10
5 C850103 Quản lí đất đai B 11

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Công Nghệ Kinh Tế Và Thủy Lợi Miền Trung mới nhất

Cập nhật:
Top