Điểm chuẩn Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin Hữu Nghị Việt Hàn 2013, CHV-CNTTHNVH

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin Hữu Nghị Việt Hàn năm 2013 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CHV (CĐ Công Nghệ Thông Tin Hữu Nghị Việt Hàn) cho kỳ tuyển sinh năm học 2013 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin Hữu Nghị Việt Hàn trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CNTTHNVH được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin Hữu Nghị Việt Hàn NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin Hữu Nghị Việt Hàn (viết tắt: CĐCNTTHNVH) năm 2013 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin Hữu Nghị Việt Hàn mới nhất cho năm học 2013. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐCNTTHNVH và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ CNTTHNVH qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin Hữu Nghị Việt Hàn năm 2013: Điểm chuẩn CHV - Điểm chuẩn CĐCNTTHNVH

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C210403 Thiết kế đồ họa A, A1, V, H 10
2 C480101 Khoa học máy tính (chuyên ngành Hệ thống thông tin, Lập trình máy tính, Mạng máy tính) A, A1, D1 10
3 C340101 Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Thương mại điện tử, Quảng cáo và qan hệ cộng đồng) A, A1, D1 10
4 C340115 Marketing A, A1, D1 10
5 C510101 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc A, A1, V 10
6 C510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử-truyền thông A, A1 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin Hữu Nghị Việt Hàn mới nhất

Cập nhật:
Top