Điểm chuẩn Cao đẳng Công Nghệ Thông Tin TPHCM 2014, CDC-CNTT TPHCM

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao đẳng Công Nghệ Thông Tin TPHCM năm 2014 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CDC (CĐ Công Nghệ Thông Tin TPHCM) cho kỳ tuyển sinh năm học 2014 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao đẳng Công Nghệ Thông Tin TPHCM trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CNTT TPHCM được công bố chính thức bởi Trường Cao đẳng Công Nghệ Thông Tin TPHCM NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao đẳng Công Nghệ Thông Tin TPHCM (viết tắt: CĐ CNTT TPHCM) năm 2014 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Công Nghệ Thông Tin TPHCM mới nhất cho năm học 2014. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐ CNTT TPHCM và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ CNTT TPHCM qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Cao đẳng Công Nghệ Thông Tin TPHCM năm 2014: Điểm chuẩn CDC - Điểm chuẩn CĐ CNTT TPHCM

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C480201 Công nghệ thông tin A, A1, D1 10
2 C480102 Truyền thông và mạng máy tính A, A1, D1 10
3 C480104 Hệ thống thông tin A, A1, D1 10
4 C510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông A, A1, D1 10
5 C510303 Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa A, A1, D1 10
6 C510304 Công nghệ kĩ thuật máy tính A, A1, D1 10
7 C340101 Quản trị kinh doanh A, A1, D1 10
8 C340301 Kế toán A, A1, D1 10
9 C340201 Tài chính - Ngân hàng A, A1, D1 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao đẳng Công Nghệ Thông Tin TPHCM mới nhất

Cập nhật:
Top