Điểm chuẩn Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức 2015, CCO-CNTĐ

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CCO (CĐ Công Nghệ Thủ Đức) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CNTĐ được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức (viết tắt: CĐCNTĐ) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐCNTĐ và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ CNTĐ qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức năm 2015: Điểm chuẩn CCO - Điểm chuẩn CĐCNTĐ

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C220201 Tiếng Anh A00; A01; D01 12
2 C340301 Kế toán A00; A01; D01 12
3 C340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 12
4 C480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01 12
5 C480102 Truyền thông và mạng máy tính A00; A01; D01 12
6 C510205 Công nghệ kỹ thuật Ôtô A00; A01; D01 12
7 C510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01 12
8 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử A00; A01; D01 12
9 C510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông A00; A01; D01 12

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức mới nhất

Cập nhật:
Top