Điểm chuẩn Cao Đẳng Công Nghệ và Kinh Doanh Việt Tiến 2012, CCZ-CNVKDVT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Kinh Doanh Việt Tiến năm 2012 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CCZ (CĐ Công Nghệ và Kinh Doanh Việt Tiến) cho kỳ tuyển sinh năm học 2012 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Công Nghệ và Kinh Doanh Việt Tiến trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CNVKDVT được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Kinh Doanh Việt Tiến NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Kinh Doanh Việt Tiến (viết tắt: CĐCNVKDVT) năm 2012 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Công Nghệ và Kinh Doanh Việt Tiến mới nhất cho năm học 2012. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐCNVKDVT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ CNVKDVT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Kinh Doanh Việt Tiến năm 2012: Điểm chuẩn CCZ - Điểm chuẩn CĐCNVKDVT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 Toàn khối D1 10.5
2 Toàn khối A,A1 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Kinh Doanh Việt Tiến mới nhất

Cập nhật:
Top