Điểm chuẩn Cao Đẳng Công Nghệ Và Kinh Tế Bảo Lộc 2015, CBL-CNVKTBL

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Công Nghệ Và Kinh Tế Bảo Lộc năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CBL (CĐ Công Nghệ Và Kinh Tế Bảo Lộc) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Công Nghệ Và Kinh Tế Bảo Lộc trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CNVKTBL được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Công Nghệ Và Kinh Tế Bảo Lộc NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Công Nghệ Và Kinh Tế Bảo Lộc (viết tắt: CĐCNVKTBL) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Công Nghệ Và Kinh Tế Bảo Lộc mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐCNVKTBL và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ CNVKTBL qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Lâm Đồng
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Lâm Đồng

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Công Nghệ Và Kinh Tế Bảo Lộc năm 2015: Điểm chuẩn CBL - Điểm chuẩn CĐCNVKTBL

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C340301 Kế toán A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06 ---
2 C340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06 ---
3 C510201 Công nghệ kĩ thuật cơ khí A00; A01 ---
4 C620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00 ---
5 C620105 Chăn nuôi A00; A01; B00 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Công Nghệ Và Kinh Tế Bảo Lộc mới nhất

Cập nhật:
Top