Điểm chuẩn Cao Đẳng Công Nghệ và Kinh Tế Công Nghiệp 2015, CXD-CNVKTCN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Kinh Tế Công Nghiệp năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CXD (CĐ Công Nghệ và Kinh Tế Công Nghiệp) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Công Nghệ và Kinh Tế Công Nghiệp trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CNVKTCN được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Kinh Tế Công Nghiệp NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Kinh Tế Công Nghiệp (viết tắt: CĐCNVKTCN) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Công Nghệ và Kinh Tế Công Nghiệp mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐCNVKTCN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ CNVKTCN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Nguyên
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Nguyên

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Kinh Tế Công Nghiệp năm 2015: Điểm chuẩn CXD - Điểm chuẩn CĐCNVKTCN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C480202 Tin học ứng dụng A00; A01; B00 ---
2 C510301 Hệ thống điện A00; A01; B00 ---
3 C510301 Công nghệ Kỹ thuật điện A00; A01; B00 ---
4 C510301 Xây lắp đường dây và trạm A00; A01; B00 ---
5 C510201 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí A00; A01; B00 ---
6 C510103 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng A00; A01; B00 ---
7 C340301 Kế toán A00; A01; B01; B00 ---
8 C340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; B01; B00 ---
9 C340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B01; B00 ---
10 C580399 Kinh tế xây dựng A00; A01; B01; B00 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Kinh Tế Công Nghiệp mới nhất

Cập nhật:
Top